หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (2 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สปม.) (2 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (2 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง) (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการ "การประชุมความร่วมมือฯ"(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ [กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนเครือข่ายเฝ้าระวัง] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 300 รีม (สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร ตามโครงการ "การประชุมความร่วมมือฯ"(สปภ.3) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตสมุดโทรศัพท์สำนักงาน ป.ป.ช. (เพิ่มเติม) (1 ส.ค. 2561)
ประกาศราคาผู้ชนะการจัดจ้างผลิตกระเป๋าเอกสาร (1 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561- สตม.1 (1 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือแนวทางการตรวจสอบโครงการหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของโครงการหน่วยงานภาครัฐ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างผลิตสปอร์ตวิทยุประชาสัมพันธ์ 6 สปอร์ต) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (1 ส.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ (1 ส.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (1 ส.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาวันรพี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1 ส.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (1 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 [152] 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>