หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ Dell รุ่น Vostro 3460 จำนวน 1 อัน (26 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเดินสายโทรศัพท์ภายใน 10 เลขหมาย) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดแต่งกิ่งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และตัดหญ้า บริเวณอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อ STRONG ต้านทุจริต (ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อ STRONG ต้านทุจริต (สติ๊กเกอร์และโปสเตอร์ประสัมพันธ์) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้ออุปกรณ์โครงการฯ" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (25 ก.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์ระดับบุคคล (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะราชการ หมายเลยทะเบียน กว ๑๙๓๔ นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (25 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 2 รู - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (24 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ประจำเดือนสิงหาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (24 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคการจัดซื้อพานพุ่มทองพุ่มเงิน จำนวน 1 คู่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (24 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดจ้างผลิตสปอตโฆษณา จำนวน 6 สปอต เพื่อใช้ในโครงการชุมชนสีขาวปลอดการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (24 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 1921 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (24 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายพลาสติกคล้องคอ (24 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (24 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ประกอบการอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ "เสมาโปร่งใส ใจพอเพียง" STRONG - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (24 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (24 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>