หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (Printer) ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-3170CDW (23 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อของที่ระลึก โครงการอบรมหลักสูตรนนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส.อำนวยการ) รุ่นที่ 6 กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักกฎหมาย) (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฮาร์ดดิสก์/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก สตม.1 (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 6,334.40 บาท (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ -ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (20 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (20 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (20 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการตัดเลือกในการจัดซื้อน้ำดื่ม ไตรมาสที่ 4 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ เพื่อไว้ใช้ในโครงการ "เสมาโปร่งใส ใจพอเพียง" STRONG (ตามโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร) ในวันที่ 31 ก.ค. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (20 ก.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (20 ก.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 75 ชุด โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัสดุ จำนวน 4 รายการ โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (20 ก.ค. 2561)
ค่าเช่าจอ LCD (19 ก.ค. 2561)
จ้างผลิตเอกสาร จำนวน 300 เล่ม (19 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกใส่ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหาร ป.ป.ช. ระดับสูง (นบปส.อำนวยการ) รุ่นที่ 6 (19 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (19 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>