หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ (20 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการเช่าอาคารที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (20 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องฟอกอากาศจำนวน 6 เครื่อง (20 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (20 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (20 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (20 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส (20 ก.ย. 2560)
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการที่พัก อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม (19 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (18 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษ A 4 (80 รีม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (18 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องแบบพนักงานขับรถยนต์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (18 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (15 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 106 รีม ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (15 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายติดห้องทำงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (14 ก.ย. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (13 ก.ย. 2560)
การจัดพิมพ์คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ (12 ก.ย. 2560)
การจัดพิมพ์คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ (12 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางผลิตสื่อส่งเสริมการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต (12 ก.ย. 2560)
ประกาศ ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๋งภากรณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2560)
จัดจ้างผลิดชุดหน้งสือ นี่หรือฮั้ว (11 ก.ย. 2560)
จัดจ้างผลิดชุดหน้งสือ นี่หรือฮั้ว (11 ก.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>