หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๔/๒๕๖๐
19 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๑/๒๕๖๐
19 พ.ค. 2560
โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
17 พ.ค. 2560
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. 2017 (รอบแรก)
9 พ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี เดือนเมษายน 2560
8 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๐
4 พ.ค. 2560
ป.ป.ช. ร่วมยินดีกรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 84 ปี
3 พ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเสนอแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ดำเนินการในปี 2559 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลฯ
3 พ.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในการพิจารณาคัดเลือก “บุคคลต้นแบบ”ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตในองค์กรประจำปี 2560
3 พ.ค. 2560
สำนักงานกิจการยุติธรรม จัดทำสื่ออินโฟกราฟิกแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๙/๒๕๖๐
27 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๘/๒๕๖๐
26 เม.ย. 2560
ป.ป.ช. ร่วมกับออสเตรเลียประชุมต้านทุจริต มุ่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์
25 เม.ย. 2560
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2560
25 เม.ย. 2560
รายการสโมสรสุจริต ปีที่ 5 เร็วๆ นี้
25 เม.ย. 2560
ป.ป.ช. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหวังผลยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของ อปท. ให้สูงขึ้น
24 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม DPRK) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑/๒๕๖๐
21 เม.ย. 2560
ผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีมีมติว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ หรือยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ปีงบประมาณ 2559
21 เม.ย. 2560
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรยกย่องความดี
17 เม.ย. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีฯ และการขอปกปิดข้อมูลหรือรายละเอียดเอกสารในการยื่นบัญชีฯ
12 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๗/๒๕๖๐
10 เม.ย. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>