หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (1 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562-สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ (1 ก.ค. 2562)
เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างสำรวจสถานการณ์การทุจริตและการรับรู้การทุจริตในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (1 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (1 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (1 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (1 ก.ค. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) (1 ก.ค. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (1 ก.ค. 2562)
ประกาศสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562 (1 ก.ค. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (1 ก.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ (ไตรมาสที่ 3) -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของสำนักงาน ป.ป.ช. - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อน้ำดื่ม ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (28 มิ.ย. 2562)
ราคากลาง และร่างประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต อาคารบ้านพัก ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำโรลอัพและแบ็คดรอปจำนวน 2 รายการ (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรบปรุงอาคารที่ทำการถาวร ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 (28 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ บริษัท วี วิว โก จำกัด เป็นเงิน 339,190.-บาท (27 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายืชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (27 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>