หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 386 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร และวัสดุ จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4 ก.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561-สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (4 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดพานดอกไม้แห้ง จำนวน 5 พาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมประตูบานสวิง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (4 ก.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (4 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโครงการ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอชุมแสง) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (4 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอชุมแสง) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (4 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอชุมแสง) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (4 ก.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำาจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใสเอกสาร เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับ ประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอชุมแสง) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (4 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌง 3967 กรุงเทพมหานคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (4 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเดินสายแลน cat 5 พร้อมอุปกรณ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (4 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1124 นบ. (3 ก.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรองเดือน มิถุนายน 2561 (สำนักกฎหมาย) (3 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (3 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการSTRONG 15 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (3 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (3 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำลายเอกสาร (สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4) (3 ก.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (3 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (3 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ั้งพื้นหรือแขวนผนัง จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (3 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 [164] 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>