หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้ั้งพื้นหรือแขวนผนัง จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (3 ก.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (3 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 (2 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (2 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงชาติไทย และธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (2 ก.ค. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (2 ก.ค. 2561)
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (2 ก.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 180 กิโลวัตต์ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (2 ก.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปิดสปอตต้นชั่วโมง STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ และจ้างผลิตรายการจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (2 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (2 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์(สมุดโน๊ต) เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (2 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (2 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (2 ก.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรทางการศึกษา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (30 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561 (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4) (29 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับเยาวชน (ภาคการศึกษา) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับเยาวชน (ภาคการศึกษา) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (29 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>