หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อดรัมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (สปม.) (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการ จำนวน 13 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานที่เสียหาย บริเวณชั้น 4 รอยร้าวผนังอาคาร บริเวณโถงทางเข้าอาคาร 3 และพื้นกระเบื้องยางที่ขำรุด บริเวณชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าต่วน (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 20,000 แผ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ "วงล้อหมุนสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต" พร้อมขาตั้ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จอดรถยนต์ราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ถ่านชาร์จสำหรับโทรศัพท์ไร้สาย ยี่ห้อ Panasonic - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (28 มิ.ย. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Management) (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 5กฆ - 989 กทม. (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเปลี่ยนยางรถตู้เลขทะเบียน ฮฉ- 1619 กทม. (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างผลิตสื่อฯ 3 รายการ ป้ายไวนิล 60 ป้าย, สติกเกอร์ 1500 แผ่น, โปสเตอร์ 500 แผ่น) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุ ปากกา 500 ด้าม, สมุดรายงาน 500 เล่ม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร 500 ใบ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างผลิตเอกสาร 500 ชุด) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กว 6127 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 (27 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>