หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาระบบประชุมทางไกล และการถ่ายทอดสด จำนวน ๑๕ รายการ (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดสร้างภาพ DRUM HL - 5450DN DR-3355 จำนวน 1 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (25 มิ.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 1241 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากล่องรับสัญญาณ ทีวี ดิจิตอล และเสาอากาศ + สายอากาศ (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำตรายางสำหรับใช้ในกลุ่มงานปราบปรามการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผูเชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเียน นจ - 1166 นบ. (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 520 ชุด ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตเอกสารสำหรับใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียง จังหวัดปัตตานี ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาเครือข่ายต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารผ้าสำหรับใช้ในโครงการชมรม STRONG - จิตพอเพียง จังหวัดปัตตานี ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาเครือข่ายต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการชมรม STRONG - จิตพอเพียง จังหวัดปัตตานี ร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาเครือข่ายต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปัตตานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตเอกสารสำหรับโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปัตตานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดปัตตานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเอกสาร โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>