หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเอกสาร โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารเพื่อใช้จัดประชุมชี้แจงการให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้จัดประชุมชี้แจงการให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 150 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มกระเป๋ากระดุม 2 เม็ด จำนวน 150 ใบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (22 มิ.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกและชุดสร้างภาพ (Drum) สำหรับเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (22 มิ.ย. 2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 8,094.55 บาท (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดซื้อน้ำดื่มช่อสะอาด ขนาด 500 มล. (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเสิรมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเผยแพร่มาตรา 100 มาตรา 103 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการเผยแพร่มาตรา 100 มาตรา 103 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่อง Printer HP Laserjet M4345 (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 40 อัน (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (21 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>