หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดจ้างผลิดชุดหน้งสือ นี่หรือฮั้ว (11 ก.ย. 2560)
การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างผลิตชุดนิทรรศการ (8 ก.ย. 2560)
บัญชีรายชื่อผู้ซื้อ/รับเอกสารประกวดราคา จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (7 ก.ย. 2560)
บัญชีรายชื่อผู้ซื้อ/รับเอกสารประกวดราคา งานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (7 ก.ย. 2560)
การจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (จำนวน ๒๔ ช่องสัญญาณ) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (5 ก.ย. 2560)
บัญชีรายชื่อผู้ซื้อ/รับเอกสารประกวดราคา งานบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย (28 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (24 ส.ค. 2560)
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (24 ส.ค. 2560)
เช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (24 ส.ค. 2560)
การเช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นที่ทำการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (24 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (24 ส.ค. 2560)
การเช่าอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๑๒๙/๕๗๖, ๑๒๙/๕๘๐ ถนนวันดีโฆษิตกุลพร หมู่ที่ ๒ ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
การเช่าอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น ๓ คูหา เลขที่ ๒๓๓/๘-๑๐ ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
การเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
การเช่าสถานทีี่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
การเช่าที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๖ (23 ส.ค. 2560)
การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (23 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก การจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (22 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>