หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมโครง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (21 มิ.ย. 2561)
ปรกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกชมรมฯ ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายฯ ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ในวันที่ 23 มิถุนายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพสมาชิกชมรมฯ ตามโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคา(จัดจ้างผลิตครุภัณฑ์ ชุด Roll up โครงการ STRONG กิจกรรมที่ 7) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคา(จัดจ้างผลิตป้ายไวนิลและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการ STRONG กิจกรรมที่ 7) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (20 มิ.ย. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา และรายละเอียด TOR งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 60 ผืน (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ ๒ เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแบตเตอรี่สำหรับคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร เอกสารในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอบรรพตพิสั) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3,500 แผ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 11,500 แผ่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมสัมมนาสาธารณะ (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 11,363.40 บาท (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร RICOH AFICIO MP 4001 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูณ์ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (19 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 [171] 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>