หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Kyocera 4500i - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคา(จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ) สำหรับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายผู้ชนะการเสนอราคา(จัดซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ จำนวน 3 รายการ) สำหรับ สปจ. ชลบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (14 มิ.ย. 2561)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมและสิ่งก่อสร้างประกอบ (14 มิ.ย. 2561)
News ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อรถเข็นอเนกประสงค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกรอบหลุยส์พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 4 ภาพ (14 มิ.ย. 2561)
เผยแพร่ร่างเอกสาร TOR ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558, 2559 และ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะฯ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1) (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 120 ชุด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มกระดุม 2 เม็ด จำนวน 120 ใบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะฯ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1) (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะฯ (สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1) (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 32 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (14 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อที่เก้ฐข้อมูลภาพเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถตู้ปรับอากาศต่างประเทศ โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศต่างประเทศ โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถตู้ปรับอากาศและรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค (13 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 [174] 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>