หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่ม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดวมุทรสาคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร เอกสารในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอเมืองนครสวรรค์) ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฌง 3967 กรุงเทพมหานคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสาร เอกสารในการจัดอบรมให้ความรู้สื่อมวลชนสร้างสรรค์งานจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้สื่อมวลชนสร้างสรรค์งานจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้สื่อมวลชนสร้างสรรค์งานจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ รุ่น SP C250DN และผงมึกถ่ายเอกสารรุ่น MP C5000 ยี่ห้อริโก้ (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระเป๋า [กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตเอกสาร [กิจกรรมการพัฒนาบทเรียนการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร)] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ [กิจกรรมการป้องกันการทุจริตตามแนวทางคริสต์ศาสนา ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับองค์กรคริสตจักร] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแฟ้มใส่เอกสาร (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ผลิตแผ่นพับสามตอน สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1359 นบ. (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ผลิตโปสเตอร์ เยาวชนเฝ้าระวังการทุจริต สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างแปลเอกสาร จำนวน 16 หน้า (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 991 กทม. (11 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (11 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (11 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>