หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอเมืองนครสวรรค์) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการปลุกจิตสำนึกป้องกันการทุจริตให้กับประชาชนและผู้นำชุมชน (อำเภอเมืองนครสวรรค์) ภายใต้โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนครสวรรค์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (11 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างทำเอกสารฯ 40 เล่ม โครงการ SRTONG) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุ 9 รายการ โครงการ STRONG) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างติดตั้งโคมไฟ LED จำนวน 3 ชุด) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบทำความเย็น (แอร์) รถราชการ นจ-1243 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ผลิตสายรัดข้อมือ (8 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน และกระเป๋าพลาสติกสำหรับใส่เอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 1279 กทม. (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกฯ (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนแปตเตอร์รี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กว-6098 นนทบุรี/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมยกย่องบุคคลในชุมชน (การประชุมคัดเลือกบุคคลในชุมชนเพื่อยกย่อง) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (7 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 [179] 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>