หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัสดุ ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อของที่ระลึก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับกลาง ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2) (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการ "การเผยแพร่กฎหมาย ๔ ชั่วโคตร" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบปรับอากาศ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน สำนักงาน ป.ป.ช. (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องครัวสวัสดิการ อาคาร 1 ชั้น 4 (4 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (4 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง (4 มิ.ย. 2561)
จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานเลขาธิการ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลอดไฟพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 44 หลอด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการงานจ้างถ่ายเอกสาร สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศสำนักทะเบียนและพัฒนาระบบตรวจสอบ เรื่องประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (1 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (1 มิ.ย. 2561)
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องเก็บเอกสารแบบฝาชน เจาะแฮนด์์์โฮล ปะกาว จำนวน 400 กล่อง -สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการ "การเผยแพร่กฎหมาย ๔ ชั่วโคตร" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (1 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (1 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 [180] 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>