หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น “ร่างมาตรการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยมิชอบ”
7 มี.ค. 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017 คัดตัวแทนเยาวชนไทยร่วมต้านการทุจริต
6 มี.ค. 2560
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
3 มี.ค. 2560
ปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่กำลังพลทหารอากาศ
2 มี.ค. 2560
ป.ป.ช. ขยายเครือข่ายต้านโกง ร่วมปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะ ให้แก่กำลังพลทหารอากาศ
1 มี.ค. 2560
เวทีพี่สอนน้อง : ปรัชญาการดำรงชีวิต และการทำงานราชการตามรอยพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9
1 มี.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9
1 มี.ค. 2560
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors) 2017
28 ก.พ. 2560
ประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
28 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒/๒๕๖๐
27 ก.พ. 2560
ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีความซื่อสัตย์
24 ก.พ. 2560
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ว 0031 )
22 ก.พ. 2560
สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสร้างแนวร่วมในการสื่อสารปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
21 ก.พ. 2560
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้กรอบวงเงินข้อเสนองบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ว 0028 ลว. 17 กุมภาพันธ์ 2560)
20 ก.พ. 2560
ป.ป.ช. จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์สุจริต
16 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้จำหน่ายอาหารร้านค้าสวัสดิการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
16 ก.พ. 2560
แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
10 ก.พ. 2560
ป.ป.ช. มอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2559
9 ก.พ. 2560
รายการ "ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 สัมภาษณ์ นายมงคล สาริสุต ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา
8 ก.พ. 2560
รายการ "ป.ป.ช.จังหวัด ขจัดโกง" วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สัมภาษณ์นายชัยยา ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดหนองบัวลำภู
8 ก.พ. 2560
รายการภารกิจพิชิตโกง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
8 ก.พ. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>