หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (1 มิ.ย. 2561)
แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศฯ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (1 มิ.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน มิถุนายน 2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ -1332 นบ. (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(เพิ่มเติม) (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับกลาง ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2) (31 พ.ค. 2561)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและดรัมแม่แบบสร้างภาพเครื่องพิมพ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของที่ระลึกสินค้าเบญจรงค์ (31 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจ้างจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการทุจริต (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดชุดดรัมแม่แบบเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างซ่อมแซมป้ายโครงเหล็กสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (31 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 [181] 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>