หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (24 พ.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกฯ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ นจ 1333 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 2649 นบ. (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สตก.) (23 พ.ค. 2561)
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกฝังฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 พ.ค. 2561)
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกฝังฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 พ.ค. 2561)
ประกาสรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปลูกฝังฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายและติดตั้งโทรศัพท์พร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึก โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนกลาง (ครั้งที่ 3) (23 พ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อนำมาใช้ในโครงการบางบัวทองโปร่งใส ร่วมในต้านทุจริตฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (23 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อนำมาใช้ในโครงการบางบัวทองโปร่งใส ร่วมในต้านทุจริตฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (23 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายเวทีเพื่อนำมาใช้ในโครงการบางบัวทองโปร่งใส ร่วมในต้านทุจริตฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (23 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อนำมาใช้ในโครงการบางบัวทองโปร่งใส ร่วมในต้านทุจริตฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (23 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระจกประตูหน้าขวาพร้อมติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ทะเบียน กว1933นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนกระจกประตูหน้าขวาพร้อมติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ทะเบียน กว1933นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (23 พ.ค. 2561)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ (22 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>