หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4รายการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (22 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 2 (22 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA (22 พ.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.60 - เม.ย.61 (สปร.) (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเช่าสถานที่ประชุม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายข้อความบนเวที - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (22 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (21 พ.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561 /สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (21 พ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (21 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ร่าง TOR การประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย ระยะที่ 4 (21 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (21 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือวิทยากรลูกเสือช่อสะอาด (21 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตพร้อมสกรีนกระเป๋าเอกสาร จำนวน 200 ใบ เพื่อไว้ใช้ในโครงการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (21 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม เพื่อไว้ใช้ในโครงการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (21 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อไว้ใช้ในโครงการเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (21 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (21 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>