หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนกลาง (ครั้งที่ 3) (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนกลาง (ครั้งที่ 3) (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนกลาง (ครั้งที่ 3) (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (วัสดุสำนักงาน 8 รายการ สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำถุงผ้าสปันบอนด์ จำนวน 400 ใบ โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รายการชุดสร้างภาพ(Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น M2410 และชุดสร้างภาพ(Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น C2900 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องใส่ผงหมึกที่ใช้แล้วและชุดสายพานลำเลียงกระดาษ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเปลียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ (ตรวจเช็คระยะ 180,000 กิโลเมตร) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (11 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (11 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการจุดกระแสสังคมฯ (ค่าตกแต่งสถานที่) (10 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ สร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมย่อยที่ 2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริต (สื่อประชาสัมพันธ์งาน/มอบในวันงาน) (10 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 [190] 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>