หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
30 ม.ค. 2560
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
28 ม.ค. 2560
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๖ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของไทยลดลง ๓ คะแนน โดยได้ ๓๕ คะแนน แต่ภาพลักษณ์การบังคับใช้กฎหมาย/หลักนิติธรรมดีขึ้น
25 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 8 แหล่งข้อมูล WEF (ตอนจบ)
24 ม.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำสำนักงาน ป.ป.ช. สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
23 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 7 แหล่งข้อมูล ICRG
23 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 6 แหล่งข้อมูล EIU
23 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 5 แหล่งข้อมูล GI
21 ม.ค. 2560
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน)
21 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 4 แหล่งข้อมูล PERC
21 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูล WJP
19 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 2 แหล่งข้อมูล IMD
18 ม.ค. 2560
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
18 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 1
17 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. ร่วมยินดี ไทย พีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 10
16 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒๐/๒๕๕๙
13 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. จับมือ สอศ. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12 ม.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
12 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. จับมือ สอศ.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการทุจริตกระจายทั่วประเทศ
10 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดงานวันเด็ก ปี 60 พร้อมเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และการแสดงงิ้วต้านโกง หวังปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10 ม.ค. 2560
กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีมติชนก้าวสู่ปีที่ 40
10 ม.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>