หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายการภารกิจพิชิตโกง วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
8 ก.พ. 2560
UN หนุนอาเซียน เสริมประสิทธิภาพตามอนุสัญญาต้านโกง
7 ก.พ. 2560
ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
7 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑/๒๕๖๐
6 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๐
6 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๑/๒๕๖๐
6 ก.พ. 2560
ป.ป.ช. มอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2559 ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand
6 ก.พ. 2560
ป.ป.ช. ร่วมประชุมระดับภูมิภาคในหัวข้อ Fast-tracking Implementation of UNCAC for Economic and Social Development in Southeast Asia
2 ก.พ. 2560
รายการ "ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 สัมภาษณ์ นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 ( ตอนที่ 2/2 )
1 ก.พ. 2560
รายการ "ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 สัมภาษณ์ นายสนั่น ทองจีน ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 ( ตอนที่ 1/2 )
1 ก.พ. 2560
รายการภารกิจพิชิตโกง วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560
1 ก.พ. 2560
ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
30 ม.ค. 2560
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนนนทบุรี)
28 ม.ค. 2560
ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี ๒๐๑๖ (Corruption Perceptions Index : CPI) ของไทยลดลง ๓ คะแนน โดยได้ ๓๕ คะแนน แต่ภาพลักษณ์การบังคับใช้กฎหมาย/หลักนิติธรรมดีขึ้น
25 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 8 แหล่งข้อมูล WEF (ตอนจบ)
24 ม.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งนำสำนักงาน ป.ป.ช. สู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
23 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 7 แหล่งข้อมูล ICRG
23 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 6 แหล่งข้อมูล EIU
23 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 5 แหล่งข้อมูล GI
21 ม.ค. 2560
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ทำบุญพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน)
21 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 4 แหล่งข้อมูล PERC
21 ม.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>