หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 10 รายการ (11 พ.ค. 2561)
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโครงการจุดกระแสสังคมฯ (ค่าตกแต่งสถานที่) (10 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ สร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมย่อยที่ 2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริต (สื่อประชาสัมพันธ์งาน/มอบในวันงาน) (10 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก ชุดถาดอาหารว่างและแก้วน้ำมีก้านสั้น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (10 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อวัสดุโครงการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (10 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรัง (10 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (10 พ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (10 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (10 พ.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAIJO DENKI จำนวน 9 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร (10 พ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 - เมษายน 2561 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (10 พ.ค. 2561)
ประกาศ สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ จัดจ้างผลิต DVD ชุดรวมกิจกรรมการเรียนรู้ KM ประจำปี 2560 โครงการบริหารจัดการความรู้สำนักงาน ป.ป.ช. (9 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋า/ถุงผ้า (9 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อปผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 รายการ (สบค.) (9 พ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (9 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (9 พ.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต (9 พ.ค. 2561)
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (9 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดเสียหายภายในห้องผู้บริหาร ชั้น 3 และชั้น 4 อาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. (9 พ.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (9 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 [193] 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ถัดไป>>