หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "ผลิตหนังสือเผยแพร่มาตรการฯ" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (7 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้ออุปกรณ์" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (7 พ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (7 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (4 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (4 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (4 พ.ค. 2561)
ประกาศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (4 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (4 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา (4 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือประกอบการบรรยายเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (4 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุโครงการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (4 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดจ้างถ่ายเอกสาร" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (4 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (4 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบเดือนตุลาคม 2560 - เมษายน 2561 (แบบ สขร.1) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (4 พ.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 - สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง (4 พ.ค. 2561)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (3 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic รุ่น UF – 4600 -YT (3 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างรถโดยสาร [กิจกรรมการสัมมนาจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการเยาวชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (3 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สตม.4 (3 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานภายในห้องทำงาน กรรมการ ป.ป.ช. อาคาร 1 ชั้น 4 (3 พ.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 4 รายการ (3 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 [194] 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>