หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุ จำนวน 12 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (26 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งตามโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 ป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (26 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (26 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกเครื่องปริ้น - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (26 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 1186 กทม. (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 1869 กทม. (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ - 1332 นบ. (25 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถราชการ กร 9481 นนทบุรี) สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (25 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม (พ.ค.-ก.ย.61) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบประปา (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4(80แกรม) ยี่ห้อ Double A - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ(ครั้งที่ 2) ความยาวไม่เกิน 30 วินาที - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 31,083.50 (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารหลักการพื้นฐานของคุณธรรม และจริยธรรมด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน ภายใต้ชุดโครงการ สหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) ครั้งที่ 2 (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการสร้างโค้ชหมู่บ้าน/ชุมชน สุจริต ภายใต้ชุดโครงการ สหยุทธ์ เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน ภายใต้ชุดโครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) ปีงบประมาณ 2561 (25 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ผงหมึกปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>