หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง
ราคากลาง จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (13 มิ.ย. 2559)
ราคากลาง เรื่อง ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก (6 มิ.ย. 2559)
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (แก้ไขใหม่) (2 พ.ค. 2559)
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ (ฉบับที่ 1) สัญญาเลขที่ 62/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 (11 เม.ย. 2559)
ราคากลาง เรื่อง งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (8 เม.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (8 เม.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างปรับปรุงอาคาร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (4 ก.พ. 2559)
ราคากลางโครงการจัดทำห้องปฏิบัติการวิทยุ สำนักงาน ป.ป.ช. (22 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (26 มิ.ย. 2558)
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (28 พ.ค. 2558)
งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม (12 พ.ค. 2558)
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (12 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 4 จังหวัดนนทุบรี (6 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าวของผนังอาคาร พร้อมทาสี อาคาร 1, 2 และ 5 (เฉพาะบางส่วน) (6 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงทางลาดอาคาร 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนทบุรี (6 พ.ค. 2558)
จ้างปรับปรุงสถานที่สำหรับเป็นห้องรับรองสื่อมวลชน (21 เม.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (31 มี.ค. 2558)
จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ระยะที่ 4 จังหวัดนนทบุรี (19 ธ.ค. 2557)
งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบเสาธงชาติหน้าอาคาร 5 (13 ต.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (4 ก.ย. 2557)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนมชั่วคราว (เพิ่มเติม) (10 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ถัดไป>>