หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราด (17 ก.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (13 ก.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง การจ้างผลิตหนังสือคู่มือการไต่สวนกรณีการทุจริตเกี่ยวกับเอกสารสิทธิที่ดิน จำนวน 1,000 ชุด (13 ก.ย. 2561)
ราคากลางการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทแฟลตไดร์ (13 ก.ย. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (13 ก.ย. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (13 ก.ย. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล (13 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผลิต USB ริสแบรนด์ (12 ก.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (12 ก.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (12 ก.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางผลิตสื่อส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (12 ก.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (11 ก.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (11 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (11 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (10 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างออกแบบและผลิตดีวีดีผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (7 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างวางแผน ผลิต และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้กรอบการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยสื่อสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ (5 ก.ย. 2561)
ประกาศสำนักอำนวยการคณะกรรมการ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Kyocera รุ่น KM-5050 (3 ก.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึม บริเวณพื้นดาดฟ้า ฝั่งด้านหน้าอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริเวณท่อดูดอากาศ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (30 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมผนังอาคาร ฝ้าเพดานและวอลเปเปอร์บริเวณอาคาร 1 ชั้น 3-4 (29 ส.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางจัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>