หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบึงกาฬ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (16 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา (16 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (16 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (16 ส.ค. 2560)
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (15 ส.ค. 2560)
การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (15 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (15 ส.ค. 2560)
จัดจ้างซ่อมแซมรอยร้าวผนังอาคาร และเปลี่ยนวอลเปเปอร์ ภายในห้องกรรมการ ป.ป.ช. (นายปรีชา เลิศกมลมาศ) ชั้น 4 อาคาร 1 ส านักงาน ป.ป.ช. (11 ส.ค. 2560)
จ้างซ่อมแซม น้้ารั่วซึมชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 ส้านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ฝั่งส้านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (11 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจัดงานประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐ และเอกชน ในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ ตามมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (9 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การผลิดและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ (7 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (7 ส.ค. 2560)
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (4 ส.ค. 2560)
รายงานผลการจ้างเหมาทำความสะอาด ที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี (3 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (3 ส.ค. 2560)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (3 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชัยนาท - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (3 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>