หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 4 แหล่งข้อมูล PERC
21 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 3 แหล่งข้อมูล WJP
19 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 2 แหล่งข้อมูล IMD
18 ม.ค. 2560
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
18 ม.ค. 2560
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ตอนที่ 1
17 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. ร่วมยินดี ไทย พีบีเอส ก้าวสู่ปีที่ 10
16 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๒๐/๒๕๕๙
13 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. จับมือ สอศ. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
12 ม.ค. 2560
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้
12 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. จับมือ สอศ.จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในการป้องกันการทุจริตกระจายทั่วประเทศ
10 ม.ค. 2560
ป.ป.ช. จัดงานวันเด็ก ปี 60 พร้อมเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และการแสดงงิ้วต้านโกง หวังปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
10 ม.ค. 2560
กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมแสดงความยินดีมติชนก้าวสู่ปีที่ 40
10 ม.ค. 2560
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ( สัมภาษณ์ นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ( ด้านการตรวจราชการ) ) ตอนที่ 2
8 ม.ค. 2560
รายการ ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 ( สัมภาษณ์ นายประจวบ สวัสดิประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ( ด้านการตรวจราชการ) ) ตอนที่ 1
8 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ๑๙/๒๕๕๙
6 ม.ค. 2560
กรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
4 ม.ค. 2560
แบบฟอร์มส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards
30 ธ.ค. 2559
ประกาศ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยหรือโล่รางวัล ITA Awards
30 ธ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
28 ธ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดโครงการฝึกอบรมยุวทูตท้องถิ่น ต้านคอร์รัปชัน ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559
27 ธ.ค. 2559
กรณีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินว่าจ้างสภาทนายความในการดาเนินคดีต่าง ๆ
23 ธ.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>