หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องกรองอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (12 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ บริษัทตระการมอเตอร์ จำกัด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (11 มิ.ย. 2562)
สสร.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-จัดจ้างพิมพ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศฯ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อกระดาษ จำนวน 400 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 19,000 นัด และเครื่องกระสุนปืนยาวลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 1,900 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรี่องจ้างผลิตกระเป๋าผ้าใส่เอกสารเพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือข่ายและชุมชนครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน-พฤษภาคม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (10 มิ.ย. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (10 มิ.ย. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (10 มิ.ย. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (10 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานโครงการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 19,000 นัด และเครื่องกระสุนปืนยาวลูกซองขนาด 12 เกจ จำนวน 1,900 นัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มิ.ย. 2562)
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (สำนักกฎหมาย) (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์(ปากกาและสมุดบันทึก) จำนวน 150 ชุด เพื่ื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือขายและชุมชน ครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (7 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>