หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเข้าเล่มเอกสารรายงานการประเมินผลการปฏิบัติผลการปฏิบัติราชการระดับสำนึก (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) จำนวน 2 เล่ม - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ๑๒ รายการ และฟิล์มแฟกซ์ ๑ รายการ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (9 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (9 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเปลียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นจ 1130 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 4 (ด้านทิศใต้) สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ-993 กทม. (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (5 เม.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อภาพถ่ายทางอากาศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาวจำนวน 170 เล่ม (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (5 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถังใส ประจำเดือนเมษายน 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งท - 989 กทม. (4 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ กิจกรรมที่ 1 ผลิตสปอตโฆษณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการฯ (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 [203] 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>