หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์และดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดราชบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (4 เม.ย. 2561)
ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุโขทัย พร้อมอาคารชุดพักอาศัย บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (3 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ภาค 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (3 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสาร (สปร.) (2 เม.ย. 2561)
ประกาศ สำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพหนังสือวิชาการ จำนวน 2 รายการ (2 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (2 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ (2 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มงานวันพระเจ้าน่าน ครบรอบ 100 ปี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (2 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 8 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (2 เม.ย. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 6 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ (2 เม.ย. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อธงเฉลิมพระชนมพรรษา สธ (30 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด (ไม่รวมพาน) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (30 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการคนสวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (30 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (30 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (30 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>