หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 2 พาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (23 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายสำนักงาน (23 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 4 ครั้งที่ 1 (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (23 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรื้อถอน ย้าน ติดตั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรื้อถอน ย้าน ติดตั้ง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (23 มี.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพุ่มเงินพุ่มทอง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นจ 1113 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานช่าง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. สารสู่โรงเรียน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (23 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา " จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ " (22 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 991 กทม. (22 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนเมษายน (22 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (22 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>