หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริต งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการตกแต่งสถานที่และเวทีโครงการหนองบัวโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์และดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กณ - 994 กทม. (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมพัดลมอัดอากาศลานจอดรถ อาคาร 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก (21 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการต่างประเทศ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนผนัง จำนวน 1 เครื่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌง 3966 กรุงเทพมหานคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌง 3966 กรุงเทพมหานคร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (20 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 ครั้ง รวม 2 รายการ เพื่อโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบประปา (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ(รถตู้) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกระบี่ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (20 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รยการ (20 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 [210] 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>