หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กรณีสื่อมวลชนรายงานข่าวว่ามีผู้ร้องเรียนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินว่าจ้างสภาทนายความในการดาเนินคดีต่าง ๆ
23 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๖/๒๕๕๙
22 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๗/๒๕๕๙
22 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๘/๒๕๕๙
22 ธ.ค. 2559
ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ ๖ (NACC Integrity Awards)
22 ธ.ค. 2559
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560
22 ธ.ค. 2559
สัมมนาทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
22 ธ.ค. 2559
โครงการสัมมนาทางวิชาการเพิ่อเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการดำเนินคดี
19 ธ.ค. 2559
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องในวัน " DSD Zero Corruption "
19 ธ.ค. 2559
ป.ป.ช.จับมือหอการค้าไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงานจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2559 “สานต่อที่พ่อทำ คุณธรรมนำธุรกิจยั่งยืน”
16 ธ.ค. 2559
รัฐบาลไทย ป.ป.ช. ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
14 ธ.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. มอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น" ครั้งที่ 7 (ภาคกลาง) ประจำปี 2559
13 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น
9 ธ.ค. 2559
รายการ "ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 (สัมภาษณ์นายพงษ์ศักดิ์ รำไพ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี)
5 ธ.ค. 2559
รายการ " ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" ประจำวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ( สัมภาษณ์ นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี)
5 ธ.ค. 2559
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ธ.ค. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ประเด็น "คดีทุจริตที่อยู่ในความทรงจำ" ( สัมภาษณ์พิเศษ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ)
2 ธ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1 ธ.ค. 2559
ป.ป.ช. รวมพลังแห่งความภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 พ.ย. 2559
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ
21 พ.ย. 2559
ประมวลภาพกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครอบรอบ 17 ปี
18 พ.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>