หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุอุปกรณ์(ปากกาและสมุดบันทึก) จำนวน 150 ชุด เพื่ื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 5.2 กิจกรรมเวทีชุมชน STRONG ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริต สู่เครือขายและชุมชน ครั้งที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (7 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (7 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ( สขร.1 ) สำนักบริหารงานคลัง (7 มิ.ย. 2562)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการต่อต้านการทุจริตระหว่างองค์กรในภาคเอกชนที่ดำเนินการติดต่อด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด (ระดับ 3A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ "กระบอกน้ำ" - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (6 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 --สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี (6 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (6 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สำนักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต) (6 มิ.ย. 2562)
สสร สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรมสัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (5 มิ.ย. 2562)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย. 2562)
ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการ strong - จิตพอเพียงต้านการทุจริตฯ (ปากกาลูกลื่น จำนวน 200 ด้าม) ร้านถาวรกิจ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์โครงการ STRONG-จิตพอเพียง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเช็คระยะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กษ-2391 นนทบุรี/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (4 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>