หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รยการ (20 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจ เช็ค ซ่อม รถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กว 6115 นนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (19 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศราชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานและรื้อถอนป้ายชื่อสำนักงาน ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 (19 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์และลูกดรัมสำหรับเครื่องโทรสาร/สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการหนองบัวโปร่งใสไร้คอร์รัปชัน ของจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจังใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะราคาการจัดจ้างตกแต่งสถานที่และเวทีในโครงการจังหวัดใสสะอาดรัฐราษฎร์ร่วมตรวจสอบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (19 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตเอกสาร "หลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม" [โครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) โครงการอภิปรายและ ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (16 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Brother รุ่น HL-2240D - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (16 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ผงหมึกปริ้นเตอร์ ยี่ห้อริโก้ รุ่น C430 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร (50 ใบ) เพื่อใช้ในโครงการโค้ชหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) ภายใต้ชุดโครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) (16 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร (250 ใบ) เพื่อใช้ในโครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้านภายใต้ชุดโครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) (16 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างย้ายตำแหน่งกล้องวงจรปิด จำนวน 1 ตัว - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (15 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์จำนวนรายการ (5,000แผ่น) เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (15 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการการจ้างออกแบบสื่ออินโฟกราฟฟิก (Infographic) เพื่อรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (15 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 (15 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและสติกเกอร์ซีทรูพร้อมติดตั้งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (15 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A5 ขนาด 80 แกรม จำนวน 30 ลัง (5รีม/ลัง) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (15 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รวมจำนวน 3 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (15 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (15 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>