หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (15 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กลุ่มตรวจสอบภายใน (14 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (14 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในกิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างประสิทธิภาพงานด้านอำนวยการ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในเขตภาค 1 (14 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ กลุ่มตรวจสอบภายใน (14 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (14 มี.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำและเผยแพร่ข่าวเชิงสืบสวนและข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จัดซื้อน้ำดื่มแบบถังใส ประจำเดือนมีนาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง(งานตส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (14 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างซ่อมบำรุงและเปลียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 8507 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (14 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (14 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 4752 ปัตตานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี (14 มี.ค. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (14 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (14 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องติดรถยนต์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (14 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (14 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชมรม จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (14 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร กิจกรรมที่ 4 ประกาศใช้ธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (13 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 [212] 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>