หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนกลาง (ครั้งที่ 1) (13 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ย้ายและติดตั้งระบบเครือข่าย จำนวน 12 รายการ (13 มี.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๑๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 5 รายการ โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดชุมพร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (13 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (13 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล/ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายข้อความ ฯ จำนวน 30 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 4 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (13 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับวิทยุสื่อสาร (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (13 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (12 มี.ค. 2561)
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ ของหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต จำนวน 6 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดซื้อกระเป๋าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต จำนวน 100 ใบ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จัดจ้างทำเอกสารีประกอบการบรรยาย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต จำนวน 100 เล่ม) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 4 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมที่ 4 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (12 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมีนาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด คนไทยไม่โกง (Thailand No Corruption) (8 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 [213] 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>