หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเชิงบูรณาการการสื่อสารภายใต้แนวคิด คนไทยไม่โกง (Thailand No Corruption) (8 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสาร (สปร.) (8 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 1 (8 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลเอกสาร (8 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มบรรจุถัง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (8 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง(งานป้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (8 มี.ค. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (8 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักาษารถยนต์ราชการ ฌง 3792 กทม. (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (8 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ - 1870 กทม. (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 6,259.50 บาท (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ - 1191 กทม. (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุ-ครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตร หรือครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน รถยนต์ราชการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น (7 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ่างปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชรอบอาคารสำนักงานฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน 6 รายการเพื่อใช้ในโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตพอเพียง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (7 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลและป้ายถือประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในโครงการผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดราชบุรี (7 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 [214] 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>