หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักาษารถยนต์ราชการ ฌง 3792 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (6 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ [โครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ [โครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) โครงการสร้างโค้ชหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ผงหมึกพริ้นเตอร์) - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร [โครงการสหยุทธ์เพื่อการบูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต (ป.ป.ช.) โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญชุมชน/หมู่บ้าน] - สำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 กล่อง (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ (รถตู้) วันที่ 11-12 มีนาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดน่าน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน (5 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดจ้างติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ รุ่น TN3350 สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ BROTHER รุ่น HL-5450DN เลขทะเบียนครุภัณฑ์ที่ 7440-001-0002 รหัส 843/56/14 จำนวน 5 กล่อง (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายชื่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศห้องกรรมการ ป.ป.ช. อาคาร 1 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 110 ใบ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านทุจริต ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านทุจริต ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 110 เล่ม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อต้านทุจริต ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 4 ประกาศใช้ธรรมนูญจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด จำนวน 44 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตกแต่งสถานที่ โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 4 ประกาศใช้ธรรมนูญจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรม 4 ประกาศใช้ธรรมนูญจิตพอเพียงต้านทุจริต - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กว ๖๑๐๙ นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (5 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 [216] 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>