หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กว ๖๑๐๙ นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมุกดาหาร (5 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตและส่ง สารสาระเพิ่มความรู้สู้ทุจริตสู่หมู่บ้านและชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Antivirus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มี.ค. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (Web Site) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (5 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ กิจกรรมที่ 1 ผลิตสปอตโฆษณา (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดรัมสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (printer) ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-3170CDW จำนวน 3 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (5 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึกพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SP C440 DN (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุนและส้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1 (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (2 มี.ค. 2561)
ราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (2 มี.ค. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการกำกับติดตามและพัฒนามาตรฐานเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 มี.ค. 2561)
ประการรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระป๋าเอกสารโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าสถานที่โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร (2 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อะไหล่เครื่องเจาะกระดาษ) สำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1 (28 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (28 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (28 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>