หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา จัดจ้างโครงการการป้องกันเชิงรุกและยับยั้งการทุจริต เรื่อง การจ้างวิเคราะห์โครงการเพื่อพัฒนาระบบการป้องกันเชิงรุก เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการติดตั้งตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยะลา (23 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มเจาะแข็งสันกว้าง 3 นิ้ว (23 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจ (23 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานช่าง (23 ก.พ. 2561)
ประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่งคงและความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (23 ก.พ. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 หนา 80 แกรม จำนวน 200 รีม ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำป้ายแผนภูมิองค์กร สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 ป้าย และป้ายผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 1 ป้าย - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในงานติดตั้งและตกแต่งสวน (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดซื้อถังขยะ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาฯ จำนวน 9 เครื่อง ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (23 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมีนาคม 2561/ สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 4,344.20 บาท (22 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (22 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา "จัดซื้ออุปกรณ์" สำนักมาตรการป้องกันการทุจริต (22 ก.พ. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการผลิตและส่ง สารสาระเพิ่มความรู้สู้ทุจริตสู่หมู่บ้านและชุมชน (22 ก.พ. 2561)
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ป.ป.ช. (ส่วนกลาง) ตั้งแต่ วันที่ 23-27 ก.พ. 2561 (22 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 59 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ หมึกเครื่องโทรสาร และชุดแม่พิมพ์เครื่องโทรสาร จำนวน 10 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 4กฬ-2999 กทม. (22 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>