หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 ก.ค. 2560)
ราคากลางการจัดจ้างวางแผน ผลิต เผยแพร่การจัดงานมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (25 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (24 ก.ค. 2560)
ประกาศฯ ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสาคร (24 ก.ค. 2560)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การเช่าสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้ว (19 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางเช่าอาคารสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (19 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (19 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม (19 ก.ค. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation Management) (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบเว็บท่าสำหรับผู้ใช้ภายในองค์กร (Intranet Web Portal) และเว็บไซต์ (Web Site) (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามและตรวจสอบพื้นที่ (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน (Helpdesk system) (18 ก.ค. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) (18 ก.ค. 2560)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายการสื่อสารและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เพื่อการพัฒนาเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนช่อสะอาด (ป.ป.ช.) ชุดที่ 1 - 2 (17 ก.ค. 2560)
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างผลิตจุลสารยุวทูต ป.ป.ช. 2017 (14 ก.ค. 2560)
ราคากลางการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 48 อัน (6 ก.ค. 2560)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง รายการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 มิ.ย. 2560)
ราคากลางข้อกำหนดบำรุงรักษาระบบดับเพลิงสำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (27 มิ.ย. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ (27 มิ.ย. 2560)
ราคากลางตามข้อกำหนดบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (27 มิ.ย. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>