หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
10 พ.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
10 พ.ย. 2559
ป.ป.ช. ตาก จับมือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 69 แห่ง ร่วมใจต้านทุจริต
8 พ.ย. 2559
ประธาน ป.ป.ช. เปิดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน
8 พ.ย. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุุงเททพมหานคร
4 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๙
3 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๗/๒๕๕๙
3 พ.ย. 2559
นยปส. 7 จัดสัมมนาสาธารณะแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ หน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ
1 พ.ย. 2559
แบบฟอร์มการจัดทำแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1 พ.ย. 2559
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 3 อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี)
1 พ.ย. 2559
ผู้บริหาร และข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ต.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
31 ต.ค. 2559
กรรมการ ป.ป.ช. ตรวจเยี่ยมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคามพร้อมมอบนโยบายการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่
31 ต.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๒ ถวายความอาลัย และ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๖/๒๕๕๙
28 ต.ค. 2559
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธสาสตร์ (วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ห้องแซฟไฟร์ 101 - 112 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
26 ต.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
26 ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
23 ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ ป.ป.ช. นำกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหาร และข้าราชการ - เจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
19 ต.ค. 2559
ประกาศการรับสมัคร นยปส.รุ่นที่ 8
18 ต.ค. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>