หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

รายการ " ป.ป.ช. จังหวัด ขจัดโกง" ประจำวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 ( สัมภาษณ์ นางจันทิรา จิตรชื่น ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลพบุรี)
5 ธ.ค. 2559
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
4 ธ.ค. 2559
รายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ประจำวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ประเด็น "คดีทุจริตที่อยู่ในความทรงจำ" ( สัมภาษณ์พิเศษ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ)
2 ธ.ค. 2559
สำนักงาน ป.ป.ช. ติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1 ธ.ค. 2559
ป.ป.ช. รวมพลังแห่งความภักดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
22 พ.ย. 2559
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ
21 พ.ย. 2559
ประมวลภาพกิจกรรมวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครอบรอบ 17 ปี
18 พ.ย. 2559
ผลการประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
16 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๘/๒๕๕๙
16 พ.ย. 2559
ครบรอบ 17 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. : เปิดนิทรรศการ “ซื่อสัตย์สุจริต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
15 พ.ย. 2559
การจัดทำข้อเสนองบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
14 พ.ย. 2559
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 พ.ย. 2559
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
10 พ.ย. 2559
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
10 พ.ย. 2559
ป.ป.ช. ตาก จับมือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 69 แห่ง ร่วมใจต้านทุจริต
8 พ.ย. 2559
ประธาน ป.ป.ช. เปิดงานสัมมนาแนวทางการพัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน
8 พ.ย. 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุุงเททพมหานคร
4 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๕/๒๕๕๙
3 พ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑๗/๒๕๕๙
3 พ.ย. 2559
นยปส. 7 จัดสัมมนาสาธารณะแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ หน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ
1 พ.ย. 2559
แบบฟอร์มการจัดทำแผนแม่บทของแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
1 พ.ย. 2559

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ถัดไป>>