หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในแนวทางประชารัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (4 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สำนักตรวจสอบภายใน) (4 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา (4 มิ.ย. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 4 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (4 มิ.ย. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่องทางการ้องเรียน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน เมษายน และเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (4 มิ.ย. 2562)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (สำนักต้านทุจริตศึกษา) (3 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ (3 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมในโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ (3 มิ.ย. 2562)
ประกาศรายชื่อจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบการ์บัตรแสดงตนผ่าน-ออกอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. (30 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน 5 รายการ (30 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม (30 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างตามโครงการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (30 พ.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ) - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (30 พ.ค. 2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคาย (30 พ.ค. 2562)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำสื่อความรู้ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดทำสื่อเคลื่อนไหว infographic) (30 พ.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
จัดผลิตเอกสารประกอบโครงการฯ (29 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดจ้างเช็คระยะรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน นจ 2949 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (29 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง (29 พ.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (29 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>