หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Ricoh - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกุญแจ ชุดกุญแจประตู - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปากกา) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจัดทำเอกสาร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (22 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสาร (สปร.) (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช่าห้องประชุม โครงการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย สถาบันฯ (21 ก.พ. 2561)
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ประกอบการบรรยายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นโปร่งใสห่างไกลทุจริต ในวันพุธที่ 28 ก.พ. 2561 (21 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย (e-bidding) (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋า - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในเขตภาค 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (21 ก.พ. 2561)
เปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ในเขตภาค 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ผ่านระบบ Network (21 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน (21 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ กิจกรรมที่ 1 ผลิตสปอตโฆษณา (21 ก.พ. 2561)
เผยแพร่แผนจ้างจัดทำมาตรวัดระดับคุณธรรมจริยธรรม (21 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 [221] 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>