หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี (14 ก.พ. 2561)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ดัชนีการรับรู้การทุจริตสู่สาธารณะ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถังใส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายกัดกรด แผ่นสแตนเลส สำหรับติดหน้าห้อง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราชื่อผู้ขนะการจ้างรือละติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาทำความเย็น ห้องพนักงานขับรถยนต์ (14 ก.พ. 2561)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จัดจ้างย้ายและติดตั้งป้ายสำนักงาน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน (14 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 70 ถัง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มพร้อมอาหารกลางวัน จำนวน 2 รายการ เพื่อรับรองการจัดเลี้ยงผู้เข้าร่วมโครงการท้องถิ่นโปร่งใสห่างไกลทุจริต ในวันพุุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (14 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำเอกสาร สำหรับใช้งานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (14 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้งานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (14 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำกระเป๋าถุงผ้า สำหรับใช้งานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตจังหวัดยโสธร - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (14 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างกระเป๋าใส่เอกสาร (สปร.) (13 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับกลาง ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 1) (13 ก.พ. 2561)
ประกาศประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งาน (License) Microsoft Office 2016 จำนวน 279 สิทธิการใช้งาน (License) (13 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน" ระดับกลาง (รุ่นที่ 1) (13 ก.พ. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมระบบประปา (13 ก.พ. 2561)
ประกาศสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการจัดทำหนังสือเพื่อรวบรวมรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 [224] 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ถัดไป>>